Corona

Enquête "Uw werk en uw privéleven"

Beroepsorganisatie Siz-Nursing lanceert de enquête "studie: COVID19 & verpleegkundige - Uw werk en uw privéleven". Deze studie richt zich op alle verpleegkundigen die tijdens de pandemie werken. De gebeurtenissen met betrekking tot het coronavirus hebben immers invloed op de werkomstandigheden en het privéleven. Om de gevolgen van deze impact positief te kunnen verbeteren en de beleidsmakers te kunnen informeren, is het belangrijk om aantoonbaar bewijs te hebben. Hiervoor hebben we uw medewerking nodig. Door deel te nemen aan het onderzoek geef je je ervaringen concreet weer. Bij voorbaat dank voor het feit dat u 15 minuten de tijd neemt om deze vragenlijst te beantwoorden.

Resultaten enquêtes:

Covid-19 en het privé- en beroepsleven van verpleegkundigen in België

Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Een nieuw KB betreffende het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers.

Op maandag 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers.

  • brief AUVB
  • staatsblad, 19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars
  • staatsblad, 29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars

COVID-19 modaliteiten van de heropstart van de niet-essentiële activiteiten in het kader van ambulante zorgverstrekking in een privé-praktijk

Aan de gezondheidszorgverstrekkers in een privé-praktijk en hun beroepsverenigingen (brief 2020-04-30)

COVID-19 Hospital & transport surge capacity: volgende stappen – “tweede golf” – aanvullingen en verduidelijkingen ten aanzien van brief 24/04/2020

Aan de directeurs, hoofdartsen en noodplancoördinatoren van de Algemene en Universitaire Ziekenhuizen, de Psychiatrische Ziekenhuizen en de Revalidatieziekenhuizen (brief donderdag 30 april 2020)

COVID-19 Hospital & transport surge capacity: volgende stappen – "tweede golf" (brief vrijdag 24 april 2020

Aan de directeurs, hoofdartsen en noodplancoördinatoren van de Algemene en Universitaire Ziekenhuizen, de Psychiatrische Ziekenhuizen en de Revalidatieziekenhuizen (brief vrijdag 24 april 2020)

COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

bericht aan alle gezondheidswerkers

Ontstressen: nu doen, het is nodig voor je immuniteit

Beste zorgkundigen,

Als verpleegkundige die hulpverlener is geworden, is mijn hart nu helemaal bij jou.
Ik besef dat iedereen enorm onder druk staat, mede door de angst zichzelf en haar/zijn gezin te besmetten...

Deze stress is slecht voor de immuniteit. Dat 'ontstressen' het verschil uitmaakt tussen een immuunsysteem dat optimaal werkt of beperkt is, hoef ik jou niet te vertellen.
Om iedereen in de zorg te ondersteunen, leren we je in 2 korte video's (minder dan 5 minuten) hoe je kan ontstressen. Je hebt geen voorkennis nodig, het is heel eenvoudig en supersnel. Het enige is: je moet het wel doen.

Jij als zorgverlener kan op www.ontstressenindezorg.nu een werkblad met uitleg downloaden zodat je al doende de resultaten kan ervaren.
Ik hoop dat je 'Het ABC van ontstressen' zelf leert, doet en doorgeeft aan je collega's en in het ziekenhuis. Regelmatig gebruik (het duurt slechts enkele minuten) zorgt ervoor dat je in prima conditie blijft!

A4 Poster

Ontstressen in de zorg

COVID-19 Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

Deze leidraad is een hulpmiddel ontwikkeld om hulpverleners bij te staan in hun soms moeilijke communicatie met patiënten en hun naasten tijdens de COVID-19 crisis.

De leidraad werd ontwikkeld door het Center to Advance Palliative Care (CAPC, New York, VS).

Coaching

Onze verpleegkundigen staan in deze Corona-crisis in de frontline. Dit heeft een impact hebben op de mentale weerbaarheid. Ze verdienen zeker op lange termijn alle mogelijke ondersteuning.
Samen met een aantal zeer ervaren coaches werd een VZW Coaching for heroes opgericht.
Men wil ervaring ten dienste stellen van de zorgsector door GRATIS zorgverleners ONLINE te coachen op hun mentale, fysieke en emotionele veerkracht en dit 7 op 7.
Men wil tevens de drempel voor de zorgverleners zo laag mogelijk houden. Daarom kunnen zorgverleners on-line een slot boeken via Coaching for Heroes

Er is ook nog een filmpje die Veerle Dobbelaere, één van de coaches, heeft ingesproken en verspreid op sociale media.

Meer info:

Veerkracht voor zorgverleners

De crisis stelt jullie allen op de proef; velen tasten diep in hun reserves. Niet één week, niet twee weken, maar veel langer.
Omdat we samen een zorgmarathon lopen is het belangrijk voldoende veerkrachtig te blijven.
Nu, maar ook wanneer de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Lees verder...

De Zorgsamen

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be