top of page

Inzetbaarheid van Basis- versus Bachelorverpleegkundigen in het OK: Ja of Nee?

12 oktober 2024

Arteveldehogeschool 

Campus Kantienberg

Voetweg 66 - 9000 Gent

Parkeren in Sint-Michielsparking

dokter

Inzetbaarheid van Basis- versus Bachelorverpleegkundige
in het OK: Ja of Nee?

8.45u:     Ontvangst met koffie en ontbijt

9.30u:     Profiel Basisvpk versus Bachelorvpk 

Mevr. H. Van Eeckhout, Opleidingscoördinator opleiding Basisvpk IVV Sint-Vincentius Gent

10.30u:    Juridische aspecten / wetgevend kader functidifferentiatie in het OK

                    Dhr. M. Van Bouwelen, Voormalig voorzitter Technische Commissie voor Verpleegkunde

11.30u:     Vragensessie & Discussie

12.30u:    Netwerking met afsluitende drink/versnaperingen

Sponsors

bottom of page