Intro

Open brief aan de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreft "De rekening van verpleegkundigen gespecialiseerd in perioperatieve zorg".

Hierbij de open brief die AFISO en VVOV hebben geschreven, om te sturen naar de verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land en in het bijzonder naar de heer Vandenbroucke.
Met dit gebaar willen wij dezelfde aanpak ondersteunen als onze collega's van Intensive Care en Spoedgevallen.
Wij hopen dat het zal worden ondertekend door een maximum van hoofdverpleegkundigen, adjunct-hoofden en verantwoordelijken van operatiekamers, operatiekamers voor ambulante chirurgie, verkoeverkamers,
ondersteunende diensten ( zoals hartkatheterisatie, ...) in het Nederlands, Frans- en Duitstalige deel van het land.
U kunt ook uw verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten vragen de brief te ondertekenen ter ondersteuning van onze actie door hun ook de brief te sturen.
Hiertoe vindt u onderaan de link naar het formulier, waarmee u de brief elektronisch kunt ondertekenen tot vrijdag 9 juli 2021.

Bedankt alvast om de informatie zo ruim mogelijk te delen met uw collega's
We rekenen op jullie!

Peter De Gang Voorzitter VVOV
Myriam Pietroons Voorzitter AFISO

Onze helden moeten zich ook kunnen opladen

Ter gelegenheid van 12 mei de 'Internationale Dag van de Verpleegkundige' lanceren het farmaceutische bedrijf Takeda, HR & Well-being specialist Attentia en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België een nieuw digitaal portaal ter ondersteuning van het mentale welzijn van zorgverleners. Het portaal iklaadmeop.be bevat zowel wetenschappelijke omkadering als praktische tips en suggesties.

Dag van de verpleging

Verpleegkunde blijft, een beroep in beweging. (YouTube)

Oka is Oké …. Oka blijft Oké

Verpleegkundigen: genoeg?

Corona

Meer info

AUVB stelde een politiek Memorandum 2019 op met de wensen van de verpleegkundigen, ook het VVOV werkte hier aan mee

IFIC

Stand van zaken

Wat doet het VVOV?

  • contact behouden met IFIC en voorstellen indienen ( vooral de opleiding en bijscholing dient beloond )
  • opmaken van de functieomschrijving van de ontwaakverpleegkundige en andere ontbrekende functies
  • indien nodig de huidige functieomschrijving van de OK-verpleegkundige aanpassen
  • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen een overzicht van de opmerkingen opstellen
  • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen contact opnemen met de sociale partners
  • via technische commissie erkenning verkrijgen voor verpleegkundige akten ( hechten, beoordelen vitale functies, prepareren transplanten, ... ) voor de gespecialiseerde verpleegkundige OK
  • een normering behalen voor het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen op OK ( zoals SP/IZ )

Opmerking: indien na voorstellen de inschaling zou wijzigen voor een bepaalde functie, zal die voor diegenen die al intekenden, deze ook wijzigen ( bv. naar een niveau hoger )

Indien je opmerkingen en voorstellen hebt laat het ons weten!

De nieuwe functieclassificatie

Meer info via Het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC)

Het advies 2018.03 van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd

De herwerkte deontologische code voor verpleegkundigen

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt.

In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde. Beide documenten werden op de website van de FRV geplaatst en kunt u terugvinden via de onderstaande linken:

Sterilisatie van medische hulpmiddelen

sterilisatie van medische hulpmiddelen

  • Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006)
  • brochure

Safe Surgery checklist

Sponsors

Aequitas-Medical verdeelt FloShieldAir

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be