Intro

Open brief aan de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreft "De rekening van verpleegkundigen gespecialiseerd in perioperatieve zorg"

Onze dank aan alle hoofdverpleegkundigen, adjunct-hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en artsen van de operatieafdelingen die deelnamen aan de ondertekening van deze brief

Geachte Minister Vandenbroucke,

Minister Beke,
Minister Antoniadis,
Minister Glatigny,
Minister Morreale,
Minister Désir,
Minister Van den Brandt
Minister Trachte,
Minister Linard,

Dames en heren van het kabinet,

Hierbij willen wij u een open brief sturen waarin wij u herinneren aan de bijzonder kritieke situatie van de verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de perioperatieve zorg, een brief die ondertekend is door de verantwoordelijken van operatiekwartieren (bedrijfsleiders, hoofdverpleegkundigen en assistenten), zowel in Vlaanderen als in Wallonië en het Duitstalige gebied.

Ondanks uw steun aan de slachtoffers van de overstromingen van deze zomer, mogen wij niet vergeten dat ook het beroep van verpleegkundige getroffen is door de gezondheidscrisis van Covid, maar ook door het steeds terugkerende gebrek aan financiële middelen en vooral door het jarenlange tekort aan personeel.

De brief is ondertekend door 147 leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen van de operatiekamers van het land.
Wij worden ook gesteund door 289 directeuren verpleegkunde, chirurgen, anesthesisten, operatiepleegkundigen, recovery-verpleegkundigen, anesthesieverpleegkundigen en docenten.

De operatieverpleegkundigen zijn boos en willen op dezelfde manier gehoord worden als hun collega's op Intensive Care en Spoedeisende Hulp.

ONS BEROEP IS IN GEVAAR, ZO OOK DE PERIOPERATIEVE ZORG!

Wij danken u voor de aandacht die u aan onze brief zult schenken en blijven tot uw beschikking voor eventuele verdere vergaderingen of toelichtingen.

Gelieve, mijnheer de minister, mevrouw de minister, mijnheer de kabinetssecretaris en mevrouw de kabinetssecretaris, namens de ondertekenaars, de gevoelens van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

VVOV, Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen
Peter De Gang

Onze helden moeten zich ook kunnen opladen

Ter gelegenheid van 12 mei de 'Internationale Dag van de Verpleegkundige' lanceren het farmaceutische bedrijf Takeda, HR & Well-being specialist Attentia en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België een nieuw digitaal portaal ter ondersteuning van het mentale welzijn van zorgverleners. Het portaal iklaadmeop.be bevat zowel wetenschappelijke omkadering als praktische tips en suggesties.

Dag van de verpleging

Verpleegkunde blijft, een beroep in beweging. (YouTube)

Oka is Oké …. Oka blijft Oké

Verpleegkundigen: genoeg?

Corona

Meer info

AUVB stelde een politiek Memorandum 2019 op met de wensen van de verpleegkundigen, ook het VVOV werkte hier aan mee

IFIC

Stand van zaken

Wat doet het VVOV?

  • contact behouden met IFIC en voorstellen indienen ( vooral de opleiding en bijscholing dient beloond )
  • opmaken van de functieomschrijving van de ontwaakverpleegkundige en andere ontbrekende functies
  • indien nodig de huidige functieomschrijving van de OK-verpleegkundige aanpassen
  • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen een overzicht van de opmerkingen opstellen
  • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen contact opnemen met de sociale partners
  • via technische commissie erkenning verkrijgen voor verpleegkundige akten ( hechten, beoordelen vitale functies, prepareren transplanten, ... ) voor de gespecialiseerde verpleegkundige OK
  • een normering behalen voor het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen op OK ( zoals SP/IZ )

Opmerking: indien na voorstellen de inschaling zou wijzigen voor een bepaalde functie, zal die voor diegenen die al intekenden, deze ook wijzigen ( bv. naar een niveau hoger )

Indien je opmerkingen en voorstellen hebt laat het ons weten!

De nieuwe functieclassificatie

Meer info via Het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC)

Het advies 2018.03 van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd

De herwerkte deontologische code voor verpleegkundigen

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt.

In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde. Beide documenten werden op de website van de FRV geplaatst en kunt u terugvinden via de onderstaande linken:

Sterilisatie van medische hulpmiddelen

sterilisatie van medische hulpmiddelen

  • Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006)
  • brochure

Safe Surgery checklist

Sponsors

Aequitas-Medical verdeelt FloShieldAir

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be