Intro

EORNA congres 2017 in Rhodos

EORNA congres 2017, banner

Nieuwe Europese richtlijn

Geachte collega, zoals jullie weten werd in januari 2016 een Nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2005/36/EG en 2013/55/EG) van kracht. De uitvoering van deze richtlijn zal er onder meer voor zorgen dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg overal in Europa kunnen worden ingezet. Deze omzetting beïnvloedt fundamenteel de huidige opleidingen voor verpleegkunde. De verschillende overheden in ons land staan voor een aantal belangrijke beslissingen die in hoge mate invloed hebben op de uitoefening van ons beroep. Helaas aarzelt de politieke overheid om de nodige veranderingen door te voeren. Daardoor dreigen we op dit scharniermoment voor een attractief beroep toch weer vast te geraken in een situatie waarin we al sedert de jaren 60 van de vorige eeuw zitten... Met een affichecampagne, met flyers en met een karikatuur roepen we de overheid op om enkel aan de bachelor verpleegkundigen de Europese titel van "verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg" toe te kennen en om een alternatieve titel toe te kennen aan de andere opleidingen. Dit zal toelaten om de bestaande kwalitatieve verpleegkundige zorg voor de patiënt ook in de toekomst te waarborgen.

Taakverschuiving en functiedifferentiatie in de verpleegkunde: de visie van de verpleegkundige

Taakuitzuivering, functiedifferentiatie en (her)organisatie van de zorgorganisatie wordt als een deel van de oplossing gezien om de toenemende druk in de gezondheidszorg op te vangen en zo kwaliteits- en efficiëntiewinsten te genereren (Zorgnet Vlaanderen, 2014). Er zijn reeds enkele rapporten geschreven die de argumenten duidelijk maken opdat een herstructurering binnen de gezondheidszorg niet te lang meer op zich kan wachten. Nu gaat de vraag naar de verpleegkundige in de praktijk. Wat is hun visie t.o.v. taakverschuiving en functiedifferentiatie? Wat zien zij als voor- en nadelen hiervan? Zien zij obstakels en mogelijke oplossingen hiervoor?

Deze masterproef onderzoekt de visie van de verpleegkundige t.o.v. taakverschuiving en functiedifferentiatie in de verpleegkunde.

enquête (invullen voor 6 mei 2016)

Resultaten onderzoek naar competentieprofielen bij NAH

ERNAH-project

Open brief aan minister Maggie de Block

De structurele hervorming van de verpleegkundige opleiding in België, brief (2016-01-08).

De erkenning van uw gezondheidszorgberoep bij de Vlaamse overheid

  • Voor bepaalde beroepen in de gezondheidszorg, hebt u in België een visum en een erkenning nodig. Het gaat over artsen en tandartsen, kinesitherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen, ziekenhuisapothekers, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals diëtist, ergotherapeut of audioloog. Vanaf 1 januari 2016 vraagt u de erkenning voor die beroepen online aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
  • persmededeling (2015-11-03)

Bacheloropleiding verpleegkunde wordt vanaf academiejaar 2016 ‐ 2017 vierjarige opleiding

VBVK stelt witboek voor met aandachtspunten voor beroep van operationeel leidinggevende in de zorg

De Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundig kaderpersoneel heeft onlangs een witboek uitgebracht. Hiermee wil de vereniging enkele belangrijke aandachtspunten aankaarten rond de uitoefening van het beroep van operationeel leidinggevende in de zorg. Bedoeling is dat leidinggevenden en directies inspiratie kunnen halen uit dit boek om de functie van operationeel leidinggevende te kaderen en te ondersteunen.

Bekijk de reportage van ZorgandersTv met Julien Libbrecht (voorzitter VBVK) en Karin Keppens (werkgroep ziekenhuizen VBVK).

Minderheid Vlaamse ziekenhuizen vinkt volledige checklist af bij operatie

Lees het artikel (bron 28 juli 2015, De Standaard).

boek "De 7 privileges van de zorg"

'Om in de toekomst voor iedereen kwaliteit van zorg te blijven verzekeren, moeten alle zorgverleners vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en dezelfde taal'. Dat zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer in haar boek "De 7 privileges van de zorg". Ze pleit er onder meer voor om opleiding verpleegkunde vier jaar te laten duren, in plaats van drie.

In het boek 'De 7 privileges van de zorg' gaat Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer in gesprek met een hele groep mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de zorgsector, gaande van zorgverleners en mantelzorgers tot economen en beleidsvoerders. Zo bevat het boek onder meer getuigenissen van Mieke Van Hecke, Inge Vervotte, Dirk Geldof en Fons Leroy.

Een heel pakket onderwerpen passeert de revue. Zo schrijft ze bijvoorbeeld over het soms moeilijke evenwicht tussen zorg aanbieden en het respecteren van de autonomie en zelfbeschikking van de zorgvrager. Ook 'moeilijke' thema's zoals multiculturaliteit en lijden en dood komen aan bod. Rode draad door het boek is dat het volgens Holtzer 'een privilege' is in de zorg te mogen werken.

Maar dat maakt een aantal uitdagingen niet nijpender. Zo is er het tekort aan verpleegkundig personeel, een tekort dat de komende jaren enkel groter dreigt te worden. Ook de opleiding zelf moet onder de loep genomen worden, meent Holtzer. Zelf pleit ze herhaaldelijk voor een brede basisopleiding in de zorg. 'Een brede basisopleiding voor alle zorgberoepen kan zorgverleners beter voorbereiden op de noodzakelijke multidisciplinaire samenwerking vanuit een gemeenschappelijke taal en visie op zorg', schrijft ze.

Om studenten verpleegkunde een betere en bredere basisvorming te geven, moet de bacheloropleiding verpleegkunde geen drie maar vier jaar duren. 'Een generieke verpleegopleiding op bachelorniveau van vier jaar is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te verhogen', aldus Holtzer. 'Zo wordt een brede, generieke opleiding mogelijk en komen we tegemoet aan de 2 300 uur stage die Europa terecht oplegt', aldus Holtzer. Daarnaast wordt ook best de HBO5-opleiding bijgestuurd. 'Niets doen is geen optie meer', luidt het.

"De 7 privileges van de zorg" van Lon Holtzer is uitgegeven bij Uitgeverij ACCO en kost € 22,50.

De beroepstitel is gepubliceerd in het staatsblad!!

feest

Well done awards

  • Ben jij actief in de Belgische gezondheidssector en begaan met de gezondheidswijsheid? Neem dan deel aan de Well Done - MSD Health Literacy Awards, het initiatief dat projecten ter bevordering van de gezondheidswijsheid in de kijker zet.
  • poster
  • http://welldoneawards.be

Safe Surgery checklist

Hoe omgaan met vertegenwoordigers op OK

Waar zijn we mee bezig?

  • Visienota
  • erkenningsnormen beroepstitel
  • medewerking van de scholen voor het behalen van de beroepstitel

Sponsors

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Postbus 301, 2800 Mechelen 3, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be