Intro

Over VVOV...

Doelstellingen, organisatie, ...

enquête over werkdruk en werklast bij verpleegkundigen

Geachte OK-verpleegkundige,
De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) is de koepel van de verpleegkundige beroepsorganisaties en vertegenwoordigt 43 Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige beroepsverenigingen, waartoe ook het VVOV behoort. Meer info over de AUVB-UGIB-AKVB en over onze leden.

Verpleegkundige is een mooi beroep waar we ook telkens mee het verschil maken binnen de multidisciplinaire equipes in het ziekenhuis en in de thuissituatie.
Het is natuurlijk belangrijk dat verpleegkundigen hun beroep op een serene wijze kunnen uitoefenen.

Via een korte vragenlijst willen we de werkdruk en de werklast bij verpleegkundigen en de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Mogen we u vragen om deze enquête in te vullen uiterlijk tegen 20 juli 2017? Het best vult u de enquête nu meteen in. Dank ook om deze vragenlijst breed te verspreiden onder uw collega’s verpleegkundigen.

sterilisatie van medische hulpmiddelen

sterilisatie van medische hulpmiddelen

  • Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006)
  • brochure

Resultaten onderzoek naar competentieprofielen bij NAH

ERNAH-project

De erkenning van uw gezondheidszorgberoep bij de Vlaamse overheid

  • Voor bepaalde beroepen in de gezondheidszorg, hebt u in België een visum en een erkenning nodig. Het gaat over artsen en tandartsen, kinesitherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen, ziekenhuisapothekers, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals diëtist, ergotherapeut of audioloog. Vanaf 1 januari 2016 vraagt u de erkenning voor die beroepen online aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
  • persmededeling (2015-11-03)

Bacheloropleiding verpleegkunde wordt vanaf academiejaar 2016 ‐ 2017 vierjarige opleiding

Minderheid Vlaamse ziekenhuizen vinkt volledige checklist af bij operatie

Lees het artikel (bron 28 juli 2015, De Standaard).

Safe Surgery checklist

Hoe omgaan met vertegenwoordigers op OK

Waar zijn we mee bezig?

  • Visienota
  • erkenningsnormen beroepstitel
  • medewerking van de scholen voor het behalen van de beroepstitel

Sponsors

Aequitas-Medical verdeelt FloShieldAir

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be