top of page

Criteria voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel "peri-operatieve zorg"

Hieronder vind je een samenvating aan welke criteria een verpleegkundige moet voldoen om de erkenning van de beroepstitel "peri-operatieve zorg" te behalen en te behouden. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar het ministerieel besluit.

Criteria:

  • Diploma gegradueerd verpleegkundige (behaald voor 2008) of bachelor in de verpleegkunde

  • Visum betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen

  • Diploma postgraduaat peri-operatieve zorg (60 studiepunten)

  • Permanente vorming van minstens 60 uren per periode van 4 volledige kalenderjaren (01/01/20xx - 31/12/20xx).

    • bv: 2019: 18uur, 2020: 12uur, 2021: 14uur, 2022: 16uur​

    • In 2023 zal de verpleegkundige dus terug 18uur vorming (of meer) moeten behalen wanneer hij/zij in 2024 de erkenning wil aanvragen.

De documenten van de permanente vorming moeten door de verpleegkundige gedurende 6 jaar bewaard worden!

  • Werkzaam de afgelopen 4 jaar (minstens 1500 uren) in de preop consultatie, het OK, recovery, ambulante chirurgie of hoog gespecialiseerde diensten voor invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen

 

bottom of page