top of page

Werkgroep Limburg en Vlaams-Brabant

Bijscholingen

9 september 2023

Aula Campus Salvator

Jessa Ziekenhuis Hasselt

Mini-symposium NKO: SLAAP in het OKA

- Slaap en slaapstoornissen - Dr. K. Ketelslagers

- Slaapendoscopie - Dr. I. Van Valckenborgh

- Nieuwe chirurgische behandelingen - Prof. Dr. O. Vanderveken

- Casus en demonstratie - Dr. I. Van Valckenborg

26 januari 2024

Begijnhof

Diest

Abdominoday

Telefoon:

0479/29.49.88

Reknr. Limburg / Vlaams-Brabant: 

BE49 0016 4141 2071

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page