top of page
Chirurgen tijdens operatie

Ons verhaal

Op 3 februari 1983 werd de vereniging van vlaamse operatieverpleegkundigen (VVOV) opgericht door enkele geëngageerde OK-verpleegkundigen. 

Het VVOV heeft als doel:

(Inter)nationaal uitwisselen van kennis en beroepservaring

​Het bevorderen van opleiding en bijscholing van perioperatieve verpleegkundigen

Het bevorderen van de samenwerking met elkaar,

Het bevorderen van opleiding en bijscholing van perioperatieve verpleegkundigen

Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek

Het nastreven van eenvormigheid in de werking van het operatiekwartier

Het geven van informatie over bijeenkomsten, publicaties, vakliteratuur van andere verenigingen

Het informeren en adviseren van haar leden over de verschillende aspecten van hun beroep

Het verdedigen van de belangen van de verpleegkundigen bij de Vlaamse en Federale overheid

Overleggen met verschillende andere beroepsorganisaties

Luisteren naar de noden van onze leden.

Om deze doelen te kunnen realiseren zijn er verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen hebben hun eigen regionaal bestuur en worden overkoepeld door het nationaal bestuur.

Er is een samenwerking met de waalse vereniging van operatieverpleegkundigen (AFISO). Het VVOV is lid van de algemene unie voor verpleegkundigen (AUVB) en van de Europese vereniging van operatieverpleegkundgen (EORNA).

bottom of page