Intro

11th EORNA Congress, the abstract submission system 2024 is now open!

The Scientific Committee invites nurses and researchers worldwide to submit an abstract for the 11th EORNA Congress (2024). Abstracts must be submitted in English and should fall under one of the categories below:

 • Scientific research
 • Perioperative/clinical practice
 • Education
 • Leadership/Management
 • Patient safety
 • Healthy workplaces
 • COVID-19

more info

Voorstel handelingen bachelor verpleegkunde

 • Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de zorgladder:
 • Lijst van handelingen van de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger
 • Meer info

European Perioperative Nursing Day

ProGezondheid: Een nieuw gemeenschappelijk Portaal van FOD en RIZIV

Zorgverleners moeten vaak met verschillende toepassingen werken. Daarom ontwikkelden de FOD en het RIZIV samen een nieuw portaal, ProGezondheid.

ProGezondheid is beschikbaar voor alle zorgverleners!

Dit is een nieuw portaal dat ontwikkeld werd door de FOD volksgezondheid en het RIZIV. Dit portaal heeft MyRIZIV vervangen en is nu ook beschikbaar voor zorgverleners zonder RIZIV-nummer. Het doel is de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren en het gegevensbeheer van zorgverleners te vereenvoudigen.

Op dit portaal kan de zorgverlener op termijn:

 • Het register van praktijken aanvullen/raadplegen
 • Een digitaal portfolio bijhouden
 • Contactgegevens doorgeven
 • Interacties met de administraties hebben

EINDELIJK!! BBT wordt vergoed!!!

Op 28 juli 2022 verscheen het Koninklijk besluit over de invoering van een verpleegkundig specialisatiecomplement.

Dit is een volgende stap in de aanpassing van IFIC die op aandringen van de beroepsorganisaties, samen met het AUVB werd bedongen. Vroeger gekend als de premie voor verpleegkundigen werkzaam op Spoed / intensieve / neonatale diensten. Zeker positief is dat ook de gespecialiseerde verpleegkundigen in de perioperatieve zorg, kinderverpleegkundige, geestelijke gezondheidszorg en pediatrie eveneens dit specialisatiecomplement krijgen.

Deze complementen zijn enkel van toepassing voor de collega ’s die instappen in IFIC. Voor de verpleegkundige beroepstitel gaat het daarbij om een jaarlijks bedrag van € 2 500,00 bruto, voor de verpleegkundige beroepsbekwaamheid van € 833,00 per jaar.
Bij de berekening voor dit jaar wordt gerekend tot januari 2022 pro rata. In september zou er dus voor de gerechtigden een uitbetaling zijn van 8/12de. September 2023 geldt pas een uitbetaling voor een volledig jaar, gerekend van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023

Ontvangst van uw officiële documenten via eBox

 • Voortaan kan elk officieel document van de FOD Volksgezondheid via eBox naar de gezondheidszorgbeoefenaars worden verstuurd. Activeer uw eBox om hiervan gebruik te kunnen maken.
 • Meer info, zie brief van federale overheidsdienst

Externen op het OK

Onze voorzitter in actie!
De toegang voor externen in een OK-omgeving wordt doorgaans tot het minimum beperkt. Welke externen hebben dan toch toegang? Wat zijn hun bevoegdheden? Wat is het juridisch kader hieromtrent?
Op 24 november 2021 laatstleden kwamen de stakeholders samen in Brussel om hierover van gedachten te wisselen en een aanzet te geven voor een gids ‘Externen op het OK’.
Wordt vervolgd...

Hoe omgaan met vertegenwoordigers op OK

AUVB stelde een politiek Memorandum 2019 op met de wensen van de verpleegkundigen, ook het VVOV werkte hier aan mee

IFIC

Stand van zaken

Wat doet het VVOV?

 • contact behouden met IFIC en voorstellen indienen ( vooral de opleiding en bijscholing dient beloond )
 • opmaken van de functieomschrijving van de ontwaakverpleegkundige en andere ontbrekende functies
 • indien nodig de huidige functieomschrijving van de OK-verpleegkundige aanpassen
 • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen een overzicht van de opmerkingen opstellen
 • samen met AUVB en alle specialistische verenigingen contact opnemen met de sociale partners
 • via technische commissie erkenning verkrijgen voor verpleegkundige akten ( hechten, beoordelen vitale functies, prepareren transplanten, ... ) voor de gespecialiseerde verpleegkundige OK
 • een normering behalen voor het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen op OK ( zoals SP/IZ )

Opmerking: indien na voorstellen de inschaling zou wijzigen voor een bepaalde functie, zal die voor diegenen die al intekenden, deze ook wijzigen ( bv. naar een niveau hoger )

Indien je opmerkingen en voorstellen hebt laat het ons weten!

Het advies 2018.03 van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de gespecialiseerde verpleegkundige gepubliceerd

De herwerkte deontologische code voor verpleegkundigen

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt.

In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde. Beide documenten werden op de website van de FRV geplaatst en kunt u terugvinden via de onderstaande linken:

Sterilisatie van medische hulpmiddelen

sterilisatie van medische hulpmiddelen

 • Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006)
 • brochure

Safe Surgery checklist

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be